Boşanma Sebepleri

 Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Sebepleri


Dedikodu çıkarmak

Eşine iftira etmek

Eşiyle alay etmek

Eşini aşağılamak

Aile sırlarını açıklamak

Eşe hakaret etmek

Eşi ailesi ile görüştürmemek

Eşin ailesine hakaret etmek

Başkasını sevdiğini söylemek

Eşini sevmediğini söylemek

Aşırı kıskançlık göstermek

Bağımsız konut sağlamamak

Evlilik birliği görevlerini yerine getirmemek

Cimri olmak

Üvey çocuklara kötü davranmak

Aşırı borçlanıp eve haciz gelmesi

Kumar oynamak

Çalışıp eş ve çocuklarına bakmamak

Evi sık sık terk etmek

Eşi evden kovmak

Eşi dövmek

Eşin hastalığı ile ilgilenmemek

Tedaviden kaçınmak

Cinsel ilişki kuramamak

Eşini satacağını söylemek

Zorla ters ilişki kurmak

Dövmek için eşin üzerine yürümek

Çocukları aşırı şekilde dövmek

Eşin akrabalarını dövmek

Karşılıklı dövmek

Eşin dövülmesine seyirci kalmak

Eşe eşya fırlatmak

Eşi ısırmak

Eşi itmek

Eşi bir yere kilitlemek

Eşi tehdit etmek

Eşi yaralamak

Ev eşyasına zarar vermek

Sürekli, alkol almak

Tedavi yerine üfürükçüye götürmek

Tarikat toplantılarına katılmak

Eve habersiz karşı cinsten birini almak

Başkası ile yaşamak

Güven sarsıcı davranışta bulunmak

Telefon mesajı ile hakaret

İntihara kalkışmak

Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak

Kadının rızası dışında meydana gelen ırzına geçilmesi

Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması

Fuhuş yapmaya zorlamak

Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınılması veya tedavi edilememesi boşanma sebebidir.

Kocasının isteğine aykırı örtünmede ısrar boşanma nedenidir.

Eşinin karşı koymasına karşı yurt dışına çıkmak

Bakire olmamak (eşin daha önce bilgisi yoksa) güven sarsıcı davranıştır.

Başka birine özlem duygusunu dile getirmek

Çift cinsiyetli olmak

Kocanın başka biriyle ters ilişkide bulunması

Eşini gerçek dışı bir konuda suçlamak

Kumar oynamak

Beddua etmek

Karşılıklı hakaretleşme

Altını ıslatmak

Kocanın yüzünü tırmalama

Aleni olarak ölümle tehdit

Çocukları eve kilitlemek ve aç bırakmak

Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması

Eşini ahlaksızlıkla itham etmek

Cinsel ilişkiden kaçınmak

Uslandırma hakkını aşacak şekilde çocukları dövmek

Eşini sevmediğini açıkça söylemek

Evli bir kişiye yakışmayan tavır ve davranışlar içinde olmak

Hakaret etmek

Sarhoş olarak evin eşyalarını kırmak

Eşin anne ve babasına karşı yardım görevini yerine getirmemesi

Uzun bir süre cinsel ilişki kurulamaması

Eşin tedavisini yaptırmama

Sürekli kavga etmek

İmkan olduğu halde bağımsız ev temin etmemek

Eşini çalıştığı yurtdışına götürmemek

Cumhuriyete karşı faaliyette bulunmak

Kayınpeder veya kayınvalidenin eşine kötü davranmasına engel olmamak

Borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmek.

İntihara kalkışmak

Eş ile yatmama boşanma nedenidir.

Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak boşanma nedenidir.

Eşinin rızasıl olmadan falcılık yapmak

Kadının evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi boşanma nedenidir.

Sürekli içki içmek boşanma nedenidir.

Eşinin rızası dışında tarikat toplantılarına katılmak boşanma nedenidir.

Aşırı şekilde borçlanarak bir çok icra takibine sebep olmak

Güven sarsıcı davranışlara girme ,evine bakmama , eşine ilgisiz kalma , eşini itip kakma , temelden sarsılmadır.

Eşin ve çocukların infak ve iaşesini sağlamamak

Eşin kullanılacak eşya niteliğini kaybetmiş şeyleri toplaması psikolojik rahatsızlıktan ileri geliyorsa boşanma sebebidir.

Hiç kimse kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia elde edemez.

Evi kendisine bağışlaması için baskı yapmak boşanma nedenidir.

Davadan feragat eden önceki olayları hoşgörü ile karşılamış demektir.

Evlilik birliğinin taraflara yüklediği görevleri yerine getirmeme boşanma nedenidir.

Aşırı derecede kıskançlık boşanma nedenidir.

Eşini başkaları ile ilişki kurduğu yolundaki suçlamak boşanma nedenidir.

Eşinin erkekliğinin olmadığını söyleyerek başkaları yanında küçük düşürmek boşanma sebebidir.

Eşini ameliyat olmuş annesine ziyarete göndermemek boşanma sebebidir.

Tehdit boşanma sebebidir.

Eşini sosyal ortamlardan soyutlama boşanma nedenidir.

Eşini daha önceki evlilğinden olan ergn çocukları ile birlikte oturmaya zorlamak

Eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarını istememek ve onlara kötü davranmak

Evi terk edip eşini arayıp sormamak

Evli olan kişinin önceki nişanlısı ile görüşmeye devam etmesi

Üvey çocuklara kötü davranılması

Hasta olan eşine bakmayacağını beyan etmek

Boşanma davası kesinleşmeden ölürse dava konusuz kalır. Ölümle evlilik birliği kendiliğinden sona erer.

Kas hastalığı boşanma sebebi değildir.

Çalışmayan ve evlilik birliği içinde görevlerini yerine getirmeyen koca kusurludur.

Kocasının tayin edildiği yere gitmeyeceğini beyan eden ve fiili beraberliğe yanaşmayan eşin davranışı boşanma sebebidir.

Eşlerden biri hakaret etmiş diğeri ise evden kovmuşsa eşit kusur vardır.

Ağız ve vücut kokusunun tedavisinden kaçınmak veya tedavi edilemiyorsa boşanma sebebidir.

At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek boşanama sebebidir.

Davalı koca , davalı kadına istemiyorum defol git dediğine göre kusurludur.

Seni boşadım, boşsun diyerek , davacıyı evden kovan koca kusurludur.

Eşine kişiliksiz kişiliği gelişmemiş , “seni ailenin yanına göndereceğim adam edeceğim demesi

Karşılıklı müessir fiil ,evlilik birliğinin temelden sarsılmasına nedendir.

Boşanmaya esas olan olaylardan sonra evi terk eden eşi eve davet olayları hoşgörü ile karşılamaktır.

Boşanmaya neden olan olaylarda eşinin çalışmasına izin vermeyen koca tam kusurludur.

Eşine vurarak ,ağır hakaretlerle sen adam mısın demek

Kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesi , ve eşine hakaret etmesi

Eşini sadakatsizle suçlayıp bu konunun ispat edilememiş olması boşanma sebebidir.

Davalını herhangi bir kusuru ispatlanamamamıştır.Davacı ise daha fazla kusurlu olduğuna göre davanın reddi gerekir.

Tarafların boşanma konusundaki ikrarı hakimi bağlamaz.

Tam kusurlu olan davacının boşanma talebi, davalıya atfı kabil hiçbir kusur yoksa reddedilmelidir.

Eşlerden birinin sara hastası olması tek başına boşanma sebebi değildir.

Yaptıkları anlaşma hakim tarafından uygun bulunmadıkça geçerli olmaz.

Düğünde takılan takılar kadına takılmış sayılır. Evlilik içinde harcanmışsa koca ödemelidir.

Boşanmaya yol açan olaylarda taraflar eşit kusurlu ise açılan davanın kabulü gerekir.

Açılan dava kanıtlanamadığı takdirde davanın reddi gerekir.

Çeşitli tarihlerde eşe sevgi dolu sözcüklerden oluşan mesajlar evliliğin temelden sarsılmadığını gösterir.

Evlilik birliğinin kurulmasından önceki döneme ait olaylar hükme esas alınamaz.

Kısır olmak tek başına boşanma nedeni değildir.

Tanıkların davacıdan aktardıkları , veya üçüncü kişilerden aktarılan olaylar hükme esas alınamaz.

Fiili ayrılık süresi ne kadar uzun sürerse sürsün tek başına boşanma sebebi değildir.

Yemekte bir kadınla çekilmiş resimler tek başına boşanma nedeni olmaz

Onay verilen konu daha sonra boşanma nedeni olamaz.

Sedef hastalığı boşanma nedeni değildir.

Kadının hastalığı sebebiyle ev işlerini yapamaması boşanma nedeni değildir.

Kleptomani hastalığı boşanma nedeni değildir.

Tahrik sonucu tokatlama boşanma sebebi değildir.

Davanın devamı sırasında kurulan cinsel ilişki affetme niteliğindedir.

Kadının çalışmak istemesi boşanma nedeni değildir.

Yaş farkı tek başına boşanma nedeni değildir.

Dava gerçekleştikten sonra gerçekleşen olaylar boşanma nedeni değildir.

Küfür olarak söylenen sözlerin tespit edilememesi halinde boşanma nedeni olamaz.

Fiili ayrılık boşanma sebebidir.

Bir süre ayrı yaşamak boşanma sebebi değildir

Bir defa hakaret boşanma sebebi olamaz

Eşlerden birinin her gün başka şehirde olan görevine gidip gelmesi boşanma sebebi olamaz

Karşı taraf affetmiş ise artık eski olaylar boşanma nedeni olamaz.

Sadece söylenti boşanma nedeni olamaz.

Boy abdesti almama boşanma nedeni olamaz

Eşler arasında kan uyuşmazlığı boşanma nedeni olamaz

Çocukların olmaması boşanma nedeni olamaz

Kadının babasından emekli maaşı alabilmek için boşanma isteği boşanma nedeni olamaz.

“Boşanma Sebepleri” icin yapilan yorumlar

 • Hatice:

  Merhaba ben Kıbrıs ve TC vatandaşıyım. Eski eşimde TC vatandaşı. 2008 yılında evlenip aynı yıl anlaşmalı olarak Kıbrıs’ta boşandık. Fakat TC de ayrı bir davada boşanmamız gerektigini soylediler. Karşı taraf anlaşmalarımızın hiç birini yerine getirmedigi için TC deki boşanmayı istemedigimi ilettim. 2010 Aralık ayında dava açılmış ve mahkeme olmuş fakat ben Kıbrıs’ta yaşadıgım için mahkeme kagıdı Ocak’ta elime geçti. Benim onayım olmadan bu boşanma gerçekleşirmi acaba? Dava Kıbrıs’taki boşanmanın TC dede onaylanması için açılmıştır. Yardımcı olurmusunuz lutfen? Teşekkürler

 • rumiyye:

  Selam,ben 7 aylik evliyim.Esim benden bosanmak istiyor.Sebeb kavqa ederken benim de susmadigimi gosteriyor.Ben ne yapa bilirim?Benim hanqi haklarim var?Bosanmak istemiyorum.

  • Mesut bey pişman olmuşsunuz ama is isten gecmis bende suanda esinizin düstügü durumdayim bu aileler nasi
   insanlar anlamiyorum bızde çok mutluyduk hıc bi sorunumuz yoktu oda bigün sızınn gibi pis man olacak ama isten gecicek. yazik be neydi bizim gunahimiz mazlumun ahı yerde kalmaz eden bvlur

  • merhaba ben 1senelik evliyim 1ay önce eşim ben annesine gitmiyorum diye babasının evine gitti ve giderken dedim ne yapmaya çalışı yosun dedim sana ders ceyimdedi ve ben babasının evine kadar bırak tım 1 çocumuz var mesaj attım evine dön dedim babanlara gitmem dedim oda cevap olarak herşey bitti dedi benden sana hayır gelmez eşalarımı alıcam dedi ve 1hafta sonra ben evde yokken aldı bütün eşalarını gitti ona hiçbirşey demedim ben gerçekten evine bakan çalışan eşini dövmeyan bagırmayan yani şidet uygulamayan birisiyim eşimi kafam dan sildim artık napmalıyım ben boşanma davasy açmak istiyorum ama benim için daha karlı ne olur

   • selçuk bey eşiniz sizi terk ettiğinden dolayı çocuğunuzun yaşı küçük değilse dava açabilir ve çocuğunuzun sizde kalmasını sağlayabilirsiniz.

 • Melek Kader:

  Mrh,ben13 senedir evliyim.Eşimlen evlendiğim zaman pek tanımıyordum onu.İlk 4 sene güzel günler geçiniyorduk.Ondan sonra hep kavga,birşey dediğimde beni dinlemiyor ve hep kendi haklı bulunuyor!Ben artık tam ondan soğudum. Bütün yükde benim üstümde kaldı.Evhanımıyım.1 Kızım(3 yaşında)ve 1 Oğlum (11yaşında)var.Çocuklarımın velayetini istiyorum.Boşanma davasınıda açmak istiyorum.Eskısı gibi mutlu değilim.Ne Yapmalıyım,yardimcı olurmusunuz??? TEŞEKKÜRLER

  • otur oturduğun yerde ne işin var başka bir yerde, kocanı mutlu etmeye bak.. dırdır etme, söylenme ve ağlamayı kes herşey kendiliğinden düzelir

 • eşimle tele kızlık yaptıgım dönemde tanıştık onu tanıdıgımda evim arabam işyerim ve param vardı kendisine ait malvarlıgının oldugunu söyledi benim evimde birlikte yaşamaya başladık evlenmek istedigini söylüyordu izmire ailesinin yanınagötürü 3 ay kadar orda kaldık hiç bir mal varlıgının olmadıgını ögrendim ve çok kötö şartlarda yaşıyorlardı önemsemedim geçine bilecegimizi düşünerek bursa ya yerleştik iş yeri açtım beraber çalıştırmaya başladık budönemde madden yanlışlarını gördüm yalanlarla geçiştirdi ve hamile kalmıştım evlilik konusunuda geçiştirip yalanlar söyledi ama ben evlenmesede çocuguistiyordum hamileligimin 5.ayında evli oldugunu ögrendim tam bir yıkım yaşadım onu istemedigi söyledigimde çocugu aldırmam konusunda beni zorladı geçmiş hayatımdan dolayı hakaretlerde bulundu bunalıma girdim işlede ilgilenemiyordum hiç bir ödemeyi yapmadıgını ve herşeyi kumarda kaybettigini ögrendim 7aylık hamileyken kiraları vermemiş olmasından dolayıevsahileri üstüme saldırdı erken dogum balamıştı 1 hafta hastanede yattım dogum durdu alacaklılardan bursada yaşayamaz olduk evdeki eşyalarıma dahi el konulmuştu dogumda yaklaştıgı için ank ablama gittik çocukla beraber degişmeye başlamıştı geçici işler buluyordu çaba sarfettigini düşünerek cocugum içinde onabi şans daha verdim vaatleri de yalanlarıda bitmiyordu bişey söyledigimde eski hayatımı öne sürerek çocugumla ve aileme rezil etmekle tehtit eiyordu maddi olarak onlarada birçok zarar verdibu şekilde 6 yıldan fazla bi birlktelimiz oldu ondan ayrıldı beni ve cocugumu zorla alı koydu konyaya götürdü nikah yaptı 2 ay sonra ceza evine girdi oglumla mutluyum ondan ayrılıp çocugumun velayetini almak istiyorum şu anda hiç birşeyim yok bu işin sonu ne olur 3 ay sonra çıkacak

 • çalışan olarak beğendikleri kızıma evlendikten sora kayın pederi tarafından işten çıkması yönünde psikolojik baskı yapıldı evin bir oğlu olasını sebep sayıp kızımdan izinsiz aynı evin anahtarını taşıyan kayın valide kızım işe gittiğinde eve girip çıkdı bazan bir tabak yemek bırakdı bazan makinaya çamaşır koydu bazan çekmesesini açıp masaya örtü üstüne vazo koydu vs. bu durum kızımı rahatsız etti eşiyle paylaştı aldığı yanıt girsin çıksın neolur oldu üç aylık bir süre içinde yapılan bir evlilikdi ve evliliğin ilk ayında kayın peder gelini ve bizim yanımızda oğlunu dövmaya kalktı kızımın pskolojisi bozulmaya kilo kaybetmeye başladı eşi kavgacı dinlemeyi bilmeyen yüksek sesle bastırma yoluna gitti sıkıştığı yerde çık git dedi 14 aylık evl
  ilikde cinsel sorunlarını aşamadılar kayın peder ben gelini bana hizmet etsin diye aldım ama o bana hizmet etmiyor demeye başladı damatda son tartışmada sen benim ailemi kabullenmedin ayrılalım dedi evden gitti şimdi kızımın ayrılmadan önce bu durumda nasıl davranması gerekir kendiside ayrılmayı istiyor ancak bu durumda hakları nedir. teşekkürler

 • mrb.7 yıllık evliyim.eşime hep sabırla yaklaştım kendime baskı yaparak düzelir diye çok sabır çektim.hem ben hemde ailem tutucuyuzdur.ALLAH korkusu için boşanmayı hiç istememiştim.bundan tam 45 gün önce eşim polis imdat ı arayarak evden gideceğini ve benim onu bırakmadığım gerekçesiyle ihbarda bulundu.karakola getirildik.ben orda kalıp babasının gelip onu almadan gitmeyeceğimi söyledim.karakol polisi ifademi alınca eşime herhangi bir sorbalık dövme kavga itme gibi durumları sordu şikayetçimisin diye o da hiçbir şikayetinin olmadığını sadece babasının evine gitmek istediğini söyledi.45 gündür ayrıyız.ben evde tek başıma kalıyorum kendisi babasının evinde.bana birsürü telefon çağrıları gönderdi.ayrıca bir adet sms te gönderdi.mesajda kendisinin pişman olduğunu ve bir daha asla beni üzmeyeceğini çocuklarının hatrınba vermemi ve onu bağışlamamı istedi.hem kendisi gitti hemde kendisi pişman olduğunu itiraf etti.bende aile büyüklerimi onların evine gönderdim.fakat babası kızını yani eşimi onlara teslim etmedi.ve beni şikayet ettiklerini açıkladı.ben kendi halinde serbest yani vasıfsız olarak hergün bir iş arayıp dururum.yani anlıyacağınız lise mezunu vede işsizim.ben eşimden tamamen boşanmaya karar verdim.6 yaşında bir kız çocuğu ve 2 yaşında bir erkek çocuğu sahibiyim.karşımdaki insanlar boşanmayı istemiyorlar.ltf bana ALLAH rızası için bir yol gösterirmisiniz.nasıl boşanabilirim?neler yapmam lazım?çocuklarımın velayetini alabilirmiyim yardımcı olursanız memnun olurum tşkler…

 • ben şimdiki eşimle 6 yıllık evliyim her ikimizinde diger evliliklerinden cocuklarımız..ve ikimze ait 2 erkek evladımız var.benim 8 yaşında kızım bizimle eşimin 2 kızı anneleriyle yaşıyor.. eşimi cook seviyorum ama birtürlü anlaşamıyoruz eşim ya benim eski eşimden olan kızıma ya bana sürekli aşalayıcı ve beni ve gururumu incelticek hareketlerde bulunuyor.. kendi eski eşinden olon kızları neyaparsa yapsın susar onlar kücük der ikiside liseye gittiyi halde benim kızım 8 yaşında ama kardeşleriyle biufak kavgada eşim benim kızıma sucu yükler üst başinı alır okula yollar ama sevgi vermez baba diye sarılır cocugum eşim cocuguma kandi babası için sürekli cocugumu inceltelticek kelimeler sarf eder ben eşim ve cocugum arasında kaldım.. eşimin beni sevdiyini biliyorum ama nasıl sevgiyse yere batsın kandi ailesinde biri beni aşağlar ailesine dur demez abaisi faişe dedi yine sustu.. eniştesi ecdadıma söydü yne sustu büyüktür kızmıştır söyer biz doğu insanıyız isterse döver ben gine bişey demem diyor buda benim gurumu kırıyor..vee daha anlatamadıgım bircok şeyler benim tarafımdan olsun kendi tarafından olsun biriyle bir münakaşam olsa susar beni koru arkacık derim eşim bana o kişi senin akraban ben nedim bişey diyip kötü olmam der ve enson bu akşam bana sen karı deyilsin senin ecdadını s…. diye küfürde bulundu.. sen kendi akrabalarına agırlıgını koymuyosun sonra beni koru diyosun diye sen karıdeyilsşn sözünü sarf etti.. sizce bizim evliliyimiz boşonmaya gidermi…….. tşk

 • 3 yıla atılan boşanma davası başka bir sebep gösterilerek açılabilirim

  • ben 2009 yılında evlendim fakat aradan 4 ay evli kaldım eşim bana boşanma davası açtı şiddetli geçimsizlik nedeniyle açmıştı fakat aramızda öyle birşey olmadgı için mahkeme red etti,dava 3 yıla atıldı ama eşim aradan biraz zaman geçtikten sonra hayata kast kötü muamele adı altında dava açtı 3 yıla atılınca açılmaz diyorlardı ama eşim acmış bu konuda bana yardımcı olur musunuz ayrıca eşi psikolojisi bozuk demişti ama rapor da temiz çıktı tnzimat da bu etkili olur mu

 • esra:

  ben esimle 15 yasında annem babam ayrı olduğu için ananemler büyüttü onlar taraffındanda zorla evlendirildim 5 sene kardeslerine baktım evde hiç sesim çıkmadı ka,ç kere sebepsizce dövdü darp raporumda var tane 6 yasında oğlum var şimdide beni kredi kartından çok harcama yapmakla suçluyo ama yalan çünkü ben hiç kullanmadım dava açmak istemiyorum nafaka alamam die ama doğrumu yapıyorum bilmiyorum
  , yardımcı olurmusunuz…

 • esm ev’ne ve cocuklarina karsi gorelerini yerine getirmiyor eve calisarak ve es’m'n ailesinden destek alarak bu evliligi yuruttum es’mden daha oncede dayak yedigim icin mahkemelik olmustum benimle ayrimak istiyor ama bir turlu mahkemeye gelmiyor cocuklarimin velayetini almak istiyorum bana yarsim ederseniz ssevinirim artik dayanamiyorum

 • merhaba ben 1985.yılında evlendim ancak eşim sürekli olarak ben babamın zoruyla evlendim seni hiçbir zaman sevmedim istemedim diyip beni rencide ediyordu ve geldi çattı 2006 yılında 1. yıl gibi bir ayrılık 1. sonunda büyükler araya girdi barıştık 13.ay sonunda tamamen evden uzaklaştırdı bende boşanma davsı açtım ama eşim yine binbir yalanla beni eve istemedini söyleyip kovmasına rağmen mahkemelerde beni sevdini vee benim eve yeterli ilgiyi göstermediğimi ona bakmağımı evimize birkaçkez gelen insanları hiçbir bilgisi olmayan insanları konuşup anlaşıp boşanma isteğimin reddini aldı başardı şu an oturduğumuz ev 2.katlıdır o alt katta ben üst katta oturmaktayım benim elektiriğimi suyumu kestirtti karanlıktayım aşşadankafası estikçede aşşağıdan Allahın cezası cıkamadı pis kiracı ne çıkmak bilmez kiracıymış diyip yağıp gürlüyor artık etraftaki insanlardan utanyorum birde bu eş diye kendini nitelendiren kadın benden geçim nafakası altında 450.500,tl.maaşımdan para kestirip alıyor şuan hastanede yatıyorum kimsem ama kimsem yok çaresizim yardım ederseniz sevinirim

 • merhabalar ben 9 ekim 2011 yılında evlendim. yaklasık 5 hafta eşimle iyi geciniyorduk. taki ilk memleket zıyaretıne kadar orda olaylar bir patlak verdi eşim 27 aralıkta evi terketti. o kadar aramalarıma ailemin aramasında ragmen hic bir sekilde bana bir adım dahi atmadı. 3 mart 12 de de tum esyalarını topladılar gıttıler.
  benim sorum şu. : bu durumda ben evi toplayıp gıtmlerine izin vermiş olmam ilerde mahkemede nafaka veya tazminat davalarında bana koz olarak kullanabılırler mi.? ben nafaka vermeden bu olaydan nasıl kurtulabılırım…

  yardımcı olursanız sevınırım

 • Ben 3 yıl süren bir evliliği biten bir insan olarak, yaşadıklarım belki diğer insanlara faydalı olabilir amacıyla yazıyorum. Görücü usulü evlendim, eşimi annem seçmişti, eşim çok sevecen, sessiz,uyumlu ve sevgi dolu bir insandı, neden böyle oldu bilmiyorum ama, bende onu çok seviyordum, oda beni, Ayrılalı 1 yılı yeni geçti ve ben bunu ilk defa itiraf ediyorum ki, onu çok ama çok özledim, ve şuanda onun yeni bir hayata başladığını bildiğim için geri dönemiyorum, özür dileyemiyorum, hiçbirşey yapamıyorum, giden mutluluğuma arkasından bakıyorum sadece. Çok güzel bir evliliğimiz vardı, eşimle çok güzel anlaşıyorduk aslında, ama aileler araya girdi, daha doğrusu eşimin yaptığı herşeye muhalefet olmayı başarı olarak gören annem devamlı eşime zulmedip, onu üzmeye başlayınca, ve bu konuda eşim bana her dönüp, annen bana bun neden yapıyor? dediğinde, annem haklı dediğim için, eşim devamlı yanlız,savunmasız ve haksız duruma düşürdüm, böylece benm korumam gereken eşimi, mecburen ailesi korumak zorunda kaldı, ve her tartışmada eşimle birlikte ailesini de kırmaya başladım, bana ve anneme çok sabretti, ama ben gözümün önünde olan herhangi bir olayda bile annnemin ne derece haksız olduğunu gördüğüm, bldiğim halde, hep annemi destekledim, ve en son şubat ayında eşim evden üm eşyalarını alarak ayrıldı, ve dava açtı. Tabi annemin siniri bitmedi,bunca yaptığımız eziyetin üstüne birde dava dilekçelerini süsledik, annemizi ve kendimizi haklı gösterdik, tüm suç karşı taraftaydı, çok kötü bir insandı vs. Olmayan şeyler yazıld, olanlar çarpıtıldı, annem kurguladı, biz yazdık, ama tutmadı, eşim benden nafaka ve tazminatla ayrıldı,
  sorun şurda ki, o günler de ailem hep yanımdaydı, abilerim destek çıkıyordu, boşa oğlum bu kızı diyorlardı amma velakin, benim eşimin onlara yaptığı hiçbir saygısızlık yada kötülük asla dokunmamıştı, ama hepsi birden sanki yıllarca eşimden dayak yemişler gibi konuşmaya başladılar eşim hakkında, beni yanlız bırakmıyorlardı, hobaaaaa elimizden geleni arkamıza koymuyoruz, iftiralar atıyoruz falan.
  Dava yı yine de eşim kazandı, ve boşandık bitti
  sonra ne oldu biliyor msunuz
  Etrafımda bana o akılları veren ne annem, ne abim, ne kız kardeşim, kimse kalmadı, tek başıma kaldım, borç içinde kaldım, borç isteyecek kimsem yok, halbu ki evliyken kayınpederimden çok borç almıştım, kimse manevi olarak destek çıkmaz oldu, halbu ki eşim bana en zor günlerimde destek verirdi altınlarını verirdi, sevgisin verirdi,……….
  Şuanda nasıl pişmnım biliyor mususnuz?
  bir daha hayata gelsem, eşimi asla bırakmazdım, anneminde ağzına bakmazdım, kimse eşinizden daha kıymetli değil bunu unutmayın, herkes dış kapının dış mandalı.
  Evlilik birliği içinde eğer, eşinizle bir sorun yaşadığınzda, kendi aileneizden bazı insanlar
  evet sen haklısın, yapabileceğin hiçbirşey yok, boşan, sen daha iyilerine layıksın, boşver, sen herşeyi yaptın,sende hiç suç yok, bak o suçlu vs…. konuşuyorlarsa, bilin ki o insanlar sizin düşmanınızdır, çünkü hatasız insan olmaz, bir sorun yaşandığı zaman ,insan önce kendi insanına kızar, düzeltebileceklerini düzeltsin diye, yok sen haklısın diyorsa, o insandan sana fayda yok, sonunda yanlız kalan ben oldum, eşim yeni bir hayat kuruyor, çok mutluymuş duydum. içim kan ağlıyor, annemin vicdanı rahat mı acaba çok merak ediyorum, bunu yüzüne hiç vurmadım ama, yuvamı yıktı. ve bunu yaşamış bir insan olarak, bir erkek olarak, eşine sahip çıkamamış bir erkek olarak söylüyorum, bu ülkede kadınlar eşlerinden gördükleri şiddet kadar da kaynana dan görüyorlar ve biz erkekler onları, en kıymetli varlıklarımızı annelerimizden koruyamıyoruz.

  • mrh mesut bey bende 3 aydır esımden ayrıyım sebebı ise sizin gibi aile baskısı nedenıyle ve onların yaptıgı hataları bana yukleyıp cektı gıtı tabı aılesi goturdu o ayrı mesele ama erkekler neden bole davaranıyo ben anlamıyorum esımle severek evlendık ama annesı tek cocuk oldugu ıcın paylasmadı en sonunda bosanma surecıne geldık pekı benım gunahım neydı madem bole bırıbırlerıne duskunler neden evlendırıyolr baska ınsanlrın hayatlrını mahvedıp cekıp gıdıyolar keske su yazdıklrınızı esım gorse anneyle es arasındakı dengeyı saglamıyorlar sonra el kızı dıyıp bu halde orta bırakıyorlar ben hala esımı seviyorum ama elimden hic bise gelmyo kafaya koymus ailede sizn aileniz gıbı simdi destek oluyo 2 gun sonra sırt cevrceklr ama iş işten gecmıs olcak bi yuva koly kurulmuyo hele ki erkek tarafı bu yuvaya emek vermiyosa hic umurlarında olmuyo tek kalemle silip atıyolar sonuc iste esimde sizin gıbı ailesi icin yuvasını sebepsız yere ailesinden gormediği maddı manevi desteği benim ailem gösterdi simdi suclu biz olduk cok zor o kadar doluyum ki burdan ailelre sesleniyorum lütfen oglunuzu paylasmıyorsanız evlendirmeyin bir insanın gunahına girip hayaleriyele duygularıyla onuruyla gururuyla oynamyın simdi ben soruyorum ailesine ve esime benim günahım neydi?

  • Benimde yaşadığım aynen.eski eşim sabah kahvaltısı sırasında bu ev soğuk diyerek üzerime saldırdı,anneme aynen bahsettiğiniz sözleri söyledi,yüzümü tımaladı ,vücudumda bir çok darp vardı,sonra karakola gitti omuzunda kendi tırnağı ile yaptığı bir tekkızarıklıkla adli muayene raporu aldı ,kırk saat sonrada darp raporu aldı ,benim uzerime ara kararda suç yüklendi.onun işlediği suça haksız tahrik denildi.evde klima var,kat kaloriferi var.yinede tahrikci olduk.onun şiddete yatkın olduğuna dair rapor var yinede Bir kadının erkege şiddet uygulaması mantik dışıdır bu yüzden baba tutarsızdir sagliksizdir denildi.şuanda nafaka ödüyorum,velayetler şiddete yatkın anneye verildi.Hayırlısı olsun demekten başka bir şey yok….. Ayrıca yaşları 5. Ve 7 olan çocuklarım taş atıyor ,çevrelerine aynen anneleri gibi çok çirkin sözler kullanıyorlar.Allah onlarada sabır versin…

   • Bu yaşananlar yaşamdan bir örnek ne olursa olsun anne baba arasında yaşananlar çocuklara yasatillmamali ,fatura yaşları çok küçük çocuklara kesilmemeli diye düşunmekteyim

 • ben 17 yıllık evlıyım eşim içki içer kumar oynar benimle hiç ilgilenmez en ufakbir hatam olsa köleymişim gibi davranır. 3 çocuğum var bırakmak istemiyom ama ekonomik bağımsızlığım yok meçburen yanında kalıyom ama korkuyom her an öldürebilir korkusuyla yaşıyomnapabilirim

 • ela:

  iyi günler ben ela 19 yaşındayım 3yıllık evliyim eşimle görücü üsülü ewlendim ama çok pişmanım ben ankarada oturuyorum ailm antalyada şuan aillem yanındayım boşanmayı düşünüyorum ama kafam çok karışık eşimden buz gibi oldum napabilrim eşim sürekli ailesin agzına bakıyo buda beni rahatsız ediyo

  • ELA SEN SAKIN YUVANI YIKMA EŞİNLE ANLAŞMA YOLUNA GİT SEBEP ARARSAN COK SEBEP VAR BOŞANMAYA DAİR 6284 yasayı okuyun bilmeyen öyrensin …

 • slm ben 7 yıılık evliyim.4 yaşında bi oglum var ve şuan benimle.eşimle severek evlendik.ama ailesinin verdigi rahatsızlıktan dolayı devamlı huzursuzduk.ben artık eşimin aşşagılamalarına dayanamaz olmuştum.bi akşam oturduk boşanalım dedi bende kabul ettim ailemi arayıp gelin kızınızı alın dedi bizde aynı günün sabahında gidip anlaşmalı boşanma davası açtık bende 15 nisan 2011 de ailemin yanına yerleştim.o günden bu yana ayrıyız.davamızda düştü yeniden dava açamadım ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim.

 • slm kitlenmiş durumdayım yardım edin??:( 2009 yılında kaçarak ve severek evlendik. bende oda çok mutluyduk 1 sene kadar arada tartışsakta yinede sevgimiz ağar basar barışır geçerdi herşey mutluluğumuza mutluluk katacak bi sevgi yumağımız olsun diye uğraştık ve allah dünya güzeli biz kız verdi bize. kızım şuan 7,5 aylık ve ondan ayrıyım :( daha hamileyken başlayan kavgalar tartışmalar çocuğum dünyaya geldiğindede bitmedi. dahada alevlendi benim ailem sürekli onu rahatsız eder duruma geldi ilk zamanlar babmla sürekli ev bakmalar falan vardı daha kaliteli yaşam falan düşüncesiyle hareket eden eşim bunu ailesiyle paylaşmaya başlayınca kıyamet koptu ailesi eşime (eşim tek erkek çockları ve 15 yıl aradan sonra sahip oldukları için) çok düşkünler onu ailesinden koparıp ayıracağımı düşünüp beni ona kötü göstermek için ellerinden geleni yaptılar evde hep tartışma çıkarıp ben çıkartır gibi gösterip beni ondan soğutmayı başardılar hiç bir şekilde bana güvenmemeye sürekli ailemi ona karşı kullandığımı düşünmeye başladı. aileside sürekli annemin beni dolduruşa getirdiğini falan ona aşılayıp kardeşiminde beni kıskandığını falan söylediler hep. birgün yine tartışma çıktı ve görümcem aileme hakaretler savurmaya başladı bende sinirlerime hakim olmayıp üstüne yürüdüm ve olaylar patladı ailem konuşmak için eve geldi fakat onlar hala beni tehtide devam ettiler ailemi sürekli hakaret edildi ve eşim ve annesi beni kızımı o evden çıkaramayacağımı söylerek kanının son damlasına kadar onun için benimle savaşacağını söyleyerek beni tehtid ettiler ben meydanı yine onlara bırakmamak için gitmicektim fakat ailem beni evden zorla çıkardı ve babam evine getirdi 1,5 aydır burdayım ne eşim aradı nede ailem beni onunla görüştürdü kızım hakkında hiçbir şeyden haberim yok onu göremiyorum ne kızımı getirdi nede beni eve dön diye aradı nede herhangi bir dava açtı… şimdi benim ne yapmam gerekiyo davayı ben açsam boşanmak istemiyorum çünkü eşimi seviyorum evimiz altlı üstlü ve dayalı döşeli fakat o bize ayrılan dairede yaşamayı kabul etmeyip ailesiyle yaşamamı istiyo ben taraftar değilim çünkü çok yıprandım ve onlar yüzünden eşimden ayrılmak istemiyorum.sadece şuanda kızımı göremediğim için dava açmayı düşünüyorum ne yapıcam ben yaaaa kitlenmiş durumdayım ailem onunla konuşursam beni evlatlıktan red edeceklerini söylüyo onun aramasını bekliyolar oda beni ailem evden aldığı için onların aramasını bekliyo bense arada kaldım ne yapıcam :( (((((((( yardım edin

 • Merhaba konu nasıl başlayacağımı tam bilmiyorum ama elimden geldiği kadarıyla anladayım.
  eşimle resmi olarak 7 yıldır evliyiz ama yakşık 3-4 yıldır ayrı yaşıyorum
  eşimle severek evlendiğimizi sandım ama benle çıkarları için evlediğiniz düşündüm ilk kavgamız eşim işe başladışında ben çalışmıyordum ama birikmişim olduğundan kiraları ödeyordum ilk maaşı aldığında şaka ile hadi bu ay kirayı sen ödersin dediğimde kıyamet koptu neymiş o onun parasıymış kira falan bişey ödeyemezmiş o olayı kafama fazla takmadım daha sonraları aşırı ama aşırı kıskançlığı ortaya çıktı kuzenimi ve yeğenlerimi kıskanmaya başladı bu daha sonraları ev sahibinin karısını ve konukomşu ve iş arkadaşlarıma kadar uzadı bu kıskançlıkları araya ile yolda özellikle karşıya geçmekte olan bir bayana yol versem sen bunu kesin tanıyorsun diye kavgalarımız başladı tabiki bu kagaların ardından ev ile ilgilenmemek temiklik yapmamak işyeri ara ara arayıp yanımdaki iş aradaşlarım olan bayanlarla ilişkilerin olduğunu söylemek ve işden kovdukmak gibi sorunlar ile karşılaştım hatta en yakın arkadaşımın karısının ayrılma sebebinin benim olduğumu bile söylüyor ve bunu etrafa dedikodu olarak yayıyor evden sürekli bırak eşyaları gitdiyor beni öldükmekle tehdit ediyor hata bir keresinde içdiğim suyun içine arabça bişey yazı kağıt koymuş ve bu sudan içiriyormuş sonradan farkına vardım yastığın kurumuş ne olduğunu tam anlayamadım bişeyler bile buldum her kavgamızda benim söylediklerim yalan başkalarının söylediğinin doğru olduğunu görüyordum özellikle falda çıkanlar yani kahve fallarındaki çıkanlar onun tamamen doğru idi bir ara cinsel yaşanmız bitmiş gibi oldu ve bir ardaşaım bana eğer bu kadın böyle heşler düşünüyor ve bunlara inanıyor ise seni aldatmaya meyil olduğunu söyledi ve bu konu kafamı çok karıştırdı acaba beni gerçekten aldatıyormu diye düşünmeye başladım ve aramızın iyi olduğu zamanlarda işden geç çıkmaya ve bu geç çıkışlarında benden ilişki bakımından uzak durduğunu fark ettim veya yakınlaştığında ise süreklü gözleri kapalı ilişki kuruyordu
  gene böyle bir durumda vajinal bölgesinin geniş olduğunu fark ettim ve ertasi günü boşanma kararı aldım mahkemeye başvurdum birlikte yaşamaya devam etdiğimizden ve kendisinin dava katılması nedeniyle hakim boşamadı dava düştü
  3 yıl tahmi ayrıyım ve kendinin aile burada olmadığından içimdeki insanlık sevgisinden dolayı yardım ediyorum ama bir türlü boşanmak istemiyor
  benden çocuk istemiyor 2 defa kürtaj oldu ama bendenmiydi diyede düşünmüyor değilim tabi daha sonraları fark ettiğim birsürü kaçamak ilişkileri olduğunu öğredim iş arkadaşlarıyla ve patronları ile tüm bunları ben biliyorum ve bi şekilde öğrendim sizce boşanmak için ne gibi bir gerekçe ile dava açmalıyım beni maddi ve malevi bir çok zarara uğrattı kendisi ve 1 TL bile nafaka vermek istemiyorum

  • arif:

   KARDEŞİM ŞEHRİN EN SAĞLAM BOŞANMA AVUKATINI TUT NEYİN VAR NEYİN YOK O AVUKATA VER VE O KADINDAN KURTUL VE ŞÜKRETKİ O KADINDAN ÇOCUGUN YOK. ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN.

 • eşimden boşanmak istiyorum boşanma dilekçesini verdim diyelim ve eşim hiç bir mahkemeye gelmedi sayalım ne zamana kadar ve nasıl sürer bu süreç

  • batu:

   üç ihtardan sonra eğer davalı mahkemeye gelmemekle ısrar ederse davayı otomatik olarak kabul etmiş olduğundan davayı sen kazanırsın ve hakim karşılık beklemeden seni boşar gerekli kağıdıda nufüssa gönderdikten sonra kimliğin değişir ve evli olan kısın bekar a döner bunların tüm detayları olarak yazılı bir kağıda dökülüp davalıya gelmeyen kişide bütün olanları orda okur ondan sonra oşandığını anlar yalnız davalaının itiraz hakkı saklıdır ..

 • eşimde 10 aylık evliyiz, bugünlerde mahkemeye anlaşmalı boşanma dilekçesi vereceğiz. adli tatil boşanma sürecini uzatır mı bunu merak ediyorum. 1 temmuzdan itibaren sadece nöbetçi mahkemeler davalara bakacaklarmış. mahkeme tarihini ne zamana verirler?

 • merhaba ben 4 yıllık evliyim eşim ben den 4 yaş büyük severek aldım bu eşimin 2 ci evliliğiydi kimseyi yarı yolda koymak istemedimmm dürüslüğümle onunla evlendim ama onun düşüncesi sadece cocuk sahibi olmakmış saygı devgi denen birşey yok ve yarın da mahkemem var boşanmayacağını sölüyor ve evlendiğim günden beri anam dan emdiğim sütü burnumdan getirdi ne kadar insanlık ettim saygı duyduysam o kadarda lanetlendim bana yardımcı olurmusunuz şimdiden ilginize tşk ederim saygılarımla

  • Kadın erkege şiddet bile uygulamış olsa uzmanlar kadının kocasına şiddet uygulaması mantık dışıdır tutarsızlıkdir deyip babanin sağlıksız bir kişi olduğunu rapor ediyorlar bana yaptılar bizzat yaşadim.erkek için çekişmeli boşanma sürecini hiçbir zaman tavsiye etmem.ya çocuklar ,daha fazla nafaka için çocuklara ve babaya uygulanan baskılar “baban şöyle adam,böyle adam,baban. O…. Çocuğu ,başka başka baba ıstiyorum dedirtmeler, daha çok para …. ” sonrası 7. Ve 5 yaşındaki çocuklarda yaşanan ruhsal hastalıklar,daha buyuduklerinde neler neler kimbilir….

 • ben 7 aylık evliyim 6 aydır eşimden ayrıyım benı 1 kere dahi arayıp sormadı ailemle yaşıyorum evliliğimizin ilk günlerinden beri sürekli kavga ediyorduk başkalarının kabahatlerını benden cıkartıyordu ben kımseye haber vermeden kendı ailemın yanına geldım çok kıskançtı eve yaptgıgı alısverıslerin lafını yapıyordu yediğim ekmeklerın lafını yapıyordu sürekli ailemle görüşmemi istemiyordu aileme hep saygısız davrandı bana ters ilişkide bulunmaya kalktı davayı ben tek tarflı açtım 1 ay olucak ama dava nasıl sonuclanır bılmıyorum oda boşanmak istiyor nafaka ve tazminatta istedim yazdıgım dilekçede acaba sonuc ne olur bılmıyorum yardımcı olursanız sevınırm… üzgün kadın… :(

 • psikolojik olarak berbat bır haldeyım :(

  • batu:

   özlem hanım sabrınıza hayranım hiç meraklanmayın ters ilişki zaten bir boşanma nedenidir nafakaya gelelim mahkeme ne kadar sürerse sürsün en 4 yıl göz önüne al neden dersen nafakaya itiraz ederler genelde her ne kadar ısrar etselerde hakim karar verdikten sonra mahkeme ne kadar sürerse sürsün mahkeme boyunca diyelim ki nafakayı ödemedi mahkemeye tek dilekçe verildiği anda gerekli tedkitler yapıldığı taktirde nafakayı toplu bir para alırsın eğer onu da vermesse icra yoluyla alınır o yüzden sen müsterih ol … ama şunu söyliyim biraz sabredin ….

 • eşimle 17 evliyim 2 cocuğum var 15yıl karımın evinde kaldım mecburiyetten kaldım ama ekenomk durum biraz iyiye gitiği için ev tutum fakat eşim gelmek istemiyor her ay ptt den havale yapıyorum bööyle olmaz bir karar ver diyorum ben gelmem sen gel diyor daha öncede yine böyle ev tutmuştum yine gelmemişti çocukların hasretini dayanamadım geri gitmiştim ama beyasalardani çok aşağıladılar karım,kayınvalidem kayınlarım,yani hasiyetimi çok düşürdüler bunalımlara girdim
  eşim bu duruma hiç anlayış göstermedi 18 yıldır sürekli çalışıyorum eşim hiç çalışm amış çalışmakta istemiyorben tekrar gidip beni onursuz duruma sokmak istiyorlar ne yapmam gerek zaman zaman bunalımlara giriyorum yasalarda hep kadın hakları hiç erkeğin hakkı yokmu

 • Nuray:

  Merhaba ben 13 yillik evliyim 2 cocugum var esimle ve cocuklarim mutlu diyebilecegimiz evlilik yasiyorum ama bundan 9 yil önce ben esimi annesiyle benim arkamdan ailem hakkinda dalga gecerken yakaladim ve bu bana cok agir geldi neden dedigimde inkar edildi ve sorunlar orda basladi kaynanama mesafe koydum cünkü beni yalanci durumuna düsürdü ondan sonra bana hareketlerimde düsüncelerimde baski uygulamaya basladilar bende kendimi korumak amaciyla gitmemeye basladim bir gün cok kötü tartisma yasadik ama haksizdilar bende yanlarina gitmeyince cocuklarimi kullanmak istediler görmüyoruz cok özlüyoruz diye ama ben her istediklerinde cocuklarimi yolluyordum onlara aracilarla cocuklarin dedesi ve babaannesiydi sonucta taki bir bayram günü esime gel gidelim ellerini öpelim yoksa sorun olucak benim icin dedim ama esimde hayir gitmiyoruz dedi bende onu dinledim 2 gün sonra kaynatam geldi küfürlerle hakaretlerle bana tokat atti yikildim bu olaydan sonra ben onlarin bulundugu ortama girmedim topluma cikmadim kisacasi kendimi eve hapsettim soru soruldugunda kendimi anlatma cabasina girdim 8 yilim böyle gecti toplumda kötü gelin diyerek hakkimda asil olmayan dedikodular yapmaya baslamislar duydum üzüldüm agladim taki düne kadar dün esim bana babasini anlattigi bir olayi anlatti ikinci kez yikildim kaynatam ( su anda yasamiyor 7 ay önce vefat etti )o gün yasadigimiz olayi olmamis gibi esimin yaninda anlatmis esimde susmus sirf son günlerini iyi yasasin diye tabiyki su anda toplum beni yalanci olarak görüyor kimse slm vermiyor slm verdiklerim ise slm mi almiyor toplum baskisi yasiyorum esimin ailesi kardesleri hepsi bana karsi kin ve nefretle bakiyor ben cok caresizim hem dövüldüm hem dedikoduya maruz kaldim adimi kirlettiler bu arada ben almayada yasiyorum almancamda pek fazla yok kisacasi hicim =( esimi seviyorum ama istiyorum ki dogrular ciksin dogrulari konusmuyorlar o zaman beni esimle rahat biraksinlar ne yapmaliyim dedikodu üzerine dava acilabilinirmi canim cok aciyor haksizliklarla mücadele cok zor birde gelinsen cok cok zor artik en ufak olayda agliyorum ellerim titriyor caresizim esimide seviyorum ..huzur icinde yasamak istiyorum .

  • Merabalar herkese nuray adında biri eşinin ailesiyle yaşadığı şeyleri anlatmış aynısı olmasada ona yakın benimde sorunum ben kaynanam yüzünden boşandım ve bunu kimseye söylemedik eşimle hala aynı evde yaşıyorum çünkü ailem sahip çıkmıyor kaynanamda ne arasan var iftira yalancılık bana hala uğraşıyor ben hep sesiz kalıyorum 8 yıllık evliyim 25 yaşındayım ve çocuklarımı bana kullanıyor hep gelsinler görmedik diyorlar hep sabrediyorum ALLAH herkese sabır versin banada çocuklarım büyüğünce 12 13 yaşına gelince ALLAH nasip ederse boşanıcam tamamen en azından o zaman çocuklarım büyümüş olcak daha rahat ayrılırım içim rahat olur sende kaldı bende kaldı derdi yok

 • Eşimle 3 yıldır evliyiz. Bir de kızım var. Arabistan’da kaçak kalıyorum.
  Türkiye’ye çıkış yapamıyorum ama kocamda sürekli aramızda engeller var. Bırbirimizden çok koptuk. Ben boşanma davası açmak istiyorum.
  Nafaka falan istemiyorum. Kızımı alayım yeter. Ama Türkiye’ye çıkış yapmadan nasıl boşanma davası açabilirim ? Bana yardım eder misiniz lütfen. O boşanmak istemiyor ve benide Türkiye’ye göndermiyor. Bana bir yol gösterir misiniz ?

 • sare:

  slm ben 5yıldır evliyim ve esimin ailesiyle birlikte yasıyodum ailesi herseyime karısıyodu ve esim cok gec eve geliyodu beni sürekli dövüyodu bana seni sevmiyorum diyor evlenecem diyor ve beni aldatıyor baskalarıyla zina yapıyor en son kavga ettik annesive babasıda beni dövdü beni evden kovdular 3yasında bir kızım var benden almakla tehdit ediyorlar suan iki aydır ailemin evinde kalıyorum esim hiç aramadı üstelik esim asker kacagi cocugumu alabilirmi

 • mine:

  merhaba ben 1 senelik evliyim fakat 9 ay bir arada yaşadık 3 aydırda eşimle ayrı yerlerde yaşıyoruz şuan ayrılmak üzereyiz ailesi yüzünden sürekli bir tartışmamız oluyordu fakat aramızda kendi özel sebeplerimiz dolayısı ile hiç tartışmadık bir arada yaşadıgımız süreçte annesi sürekli eşimi doldurup eşimle aramda sorun unsuru olurdu olmayan sebepler birde eşimin annesi evliligim süresince beni hiç bir şekilde ailemle görüştürmediler ailem hiç evime gelmemişlerdir eşimin annesi bana ben seni hiç bir zaman istemedim ailenle görüşemezsin dedi olay çıkarttı ve beni ailemin evine getirdi boşanma davası açtılar dilekçelerinde yanlış yalan ifade kullanmışlardır evi ben terk etmişim gibi göstermişler şimdi bende boşanmak istiyorum fakat ne derecede dogru düşündügümü bilmiyorum mahkeme bizi boşanmak istesek bile boşarmı m.ediyorum yardımcı olursanız sevinirim

 • Merhaba Yurtdisinda yasiyan biri tc vatandasi türkiyede bosanma davasi acabilirmi ve sonuc alabilirmi? Türkiyeye bosanma davasi acmak icin gelmek zorundami ? Velayetini baskasina verebilirmi dava icin ..esi alman vatandasi kendisi türk vatandasi esi ( aslen türk )

 • ilk önce şunu söylemek istiyorum inanılmaz bir şekilde erkeğe haksızlık yapılıyor. tüm dayak yiyen kadınlar haksızdırlar demiyorum ama bir kaç kadın dayak yedi yada öldü diye kanunları değiştirip, tüm erkekleri mağdur etmek , bu ülkeyi bağırttıra bağırttıra parçalar. neden peki; çünkü çekirdek aileler parçalanmaya başlandı. boşanma nedenlerinden bazıları kadının zorla ırzına geçilmesi. peki kadın devamlı istemiyorsa koca bunu nasıl ispat edecek. cinsel ihtiyacı giderilmeyen bir erkek eğer birde karısı ona ağır hakaretler ediyor ve aşağılıyorsa, cinayet bile işleyebilir. aslında üzerinde durulmasada kavgaların çoğunluğu cinsel dir. ama mahrem kabul edildiği için pek gündeme gelmez. geliri olmayan bir erkek kadına nasıl nafaka ödeyecek. şimdi hergün kadınlar karakollara akın etmeye başladı. kocam bana orospu dedi, boşanmak istiyorum. kocam bana elini kaldırdı boşanmak istiyorum. doktor raporu varmı, yok. hukuk şunu hiç sormuyor. bu adam kanepede otururken durup dururken mi sana orospu dedi. kuranı kerime el basarlar ki öyledir. hiç demezki ben kocama ne iftiralar atıyorum. annesine fahişe diyorum, yılan diyorum, daha sayamayacağım bir sürü iftiralar, sonra oğlu kalktı beni dövdüüüüü. ben şikayetçiyim. şimdi nerde bunun adaleti, kim sağlayacak bu adaleti. İSLAMİ USULLLERİ GÖRE YÖNETİLMEYEN KADIN ÜLKESİNDE, SOSYAL AHLAK ÇÖKER, ÜLKE ÇÖKER. modern kadın kafası diye dünyayı yok edecekler.Allah sonumuzu hayır etsin

  • bilko:

   ;)
   kadın erkeğe göre naif,kırılgan,nazik olduğundan anlattığnız şekilde davranılmaya başlandı bu ülkede. kadın erkeğe göre güçsüz, her koşulda korunmalıdır fikri revacta. Ama ceremelerini (olursa, olacksa) tüm ülke çeker. görüşlerim kimseyi bağlamaz.

 • Boşandıgim kişi kendisi ve çocuklar için her ay duzenli nafaka ödediğim halde çocukların okul masraflarını bahane ederek çocuklar aracılığı ile daha fazla para edinmeye çalışıyor.kendisi benim evimde kalıyor kira ödemiyor,aidatları ödemiyor,elektrik, dogal gaz aboneliklerinide almıyor .çocuklar aracıligi ile para almaya çalıştığı için çocuklarıma şiddetli davranis bozukluklarıda var.bu durumda çocuklarımın velayetleri için dava açma hakkım varmidir. ? Çocuklarımın ilerki yaşlarında şimdi olduğu gibi toplumdan dışlanan kişiler olmalarını istemiyorum.annelerinin şiddete yatkın ve majör depresyon karşılayan kişi olduğuna dair bir üniversite hast. Heyet raporuda mevcut olduğu halde çocukların velayeti anneye verilmişti

 • Farkli bir konu da bilgi almak ıstiyorum ,,,boşanma da. Aile mahkemesi hakimi üniversite hastane heyet raporu hükmü vermişti . Heyet bu raporunda ben daha önceki yıllarda bir hasta kaydını olduğunu söylemiştim fakat heyet bu hasta kaydinin olmadığını beyan ederek üzerime bir çok asılsız şaibeli hiçbir delili olmayan beyanlarda bulundu beni tutarsizlikla ,mantıksızla ve hiçbir klinik hastalığım olmadıgi halde sağlıksız niitelendiren bir rapor düzenledi.bu raporu aile mahkemesine gönderdi. Bu şekilde tarafimin kişilik haklarını istismar edildi bu konuda nasıl bir hukuk süreci baslatabilirim.bu tip dava konularıyla ilgili avukat bulabilirmiyim.bu şekilde hakkımda rapor düzenlemeleri görev ihmali olarak değerlendirilip,tazminat talebinde bulunalabilirmiyim heyet üyelerine dair.ne kadar süre içinde başvuru yapmam gerekir

 • merhaba
  ben iranli bir bayanim esim turk vatandasi ,esim resmi evliligimizi ve birbirimizi sevdigimizi senelerdir ailesinden sakliyordu,benim de ailemde itibarim zedelenmis duruma gelmisti,nihayet ben kendim onun ailesine acikladim ve bunun uzerine benden bosanmak istedigini soyluyor,ayrica benim turkiyeye gelmemi istemiyor surekli iranda bekle diyor buna dair duran sms lerimiz var delillerim vardir,simdi ben bosanmak istemiyorum
  1.esim mahkemeye yada avkata basvuru yaparsa ben tazminat isteyebilirmiyim?maddi yada manevi?bu tazminati eger isteyebilirsem masrafsiz bir sekilde basvurabilirmiyim maddi durumum iyi degil.
  2.bosanma karsiliginda senelerdir alamadigim ugruna okadar masraf ettigim vatandasligimi isteyebilirmiyim?
  3.esim ben irandayim beni bulamazlar suclu cikayim diye bosanma davasi acarsa ben nereyi arayip adres birakabilirim,?
  sizden ricam,en kisa zamanda bana yardim cevabi gonderin,istanbul barosuda ben yabanciyim diye bana yardim edemedi,yardim bekliyorum,en azindan kafamdaki sorulara yanit verebileyim.
  tesekkur ederim

 • benim sorunum eşimle 22 yıllık evliyiz eşim ailemin evimize gelmesini istemıyor onlara devamlı hakaret ediyor sonrada annesi yalnız yaşıyor gelip 6 ay bizle yasasın dıyor ben bunu kabul ediyorum bende annemler 15 gun gelsınler dersem kıyamet kopuyor bu nasıl bir zihnıyet ben anlamıyorum o kadar sinirliyimki boşanmayı duşunuyorum ben bu evde eş degil demekki hizmetciymişim

 • Merabalar sizleri rahatsız ettiğim için özür dilerim 31 senedir evliyim oğlum 29 yaşında kızım 18 yaşında Hanımım cüzdan karıştırma cebimden para çalaıp bağrınca 3 hafta sonra geri vermeler çalmayan geri verirmi derim.Fotoraf makinamdan resim silmeler tüm gizli evraklarımı özelle yazmışım kopilerini çekmeler içkim kumarım gece hayatım yotur aldatmam yoktur tüm şifrelerimi yazmalar ben yokken leptopuma girmiş o şifrelkerlen fecebookta ki ressimlerimi silmiş ve dosyama girip tüm yazışmaları printerden çıkarmış banka kasası benim üstüme anahtarını saklamalar ne yazarsam okuyor okusun sorun yok çünki gizlim yok benim maaş kağıtlarına bakıyor baksın fakat kendikilerini saklıyor her lafı yalan devamlı intizarları var oturup çocucuklara beni kötülemeler daha yazamıycam başka huylarıda var durup durukende bu benim 31 senelik namusum iftirada atmıyorum ne yapmam lazım istanbulda 1 dairemiz var 1 de dikilide yazlığımız var 2 mizin üstüne ayrılmam için ne yapmam lazım çekemiyorum artık neler olur mallar altınlar var kasada bana yardımcı olursanız sevinirim ve ayrılık için iswiçredede dava açmam lazımmı türkiyede açamammı herkes hakkını alsın herkes huzurlu olsun yaşım oldu 58 her ikimizde rahat edelim derim bir dahada evlilik düşünmem başkalarınla yaşamayı hiç düşünmem derim sizleri rahatsız ettiğim için özür dilerim bana bir yardımcı olursanız lütfen rica ederim saygılarımla sevgilerimle Feridun Fedakar ve türkiyedede avukat tutarsam istanbulda bir an önce bitmesi için hangi Sn Avukatları tavsiye edersiniz ve tatlılıklan ayrılmak isterim nede olsa 1 çayını yemeğini yemişimdir eşim ailesinle bir olup devamlı üstüme geliyorlar istanbulda izmitte izmirdede olsalar iswiçreye yetişiyorlar bende insan evladıyım selamlar cevap yazarsanız imelime şimdiden ilginize teşekkürü borç bilirim selamlar

 • 13 Yıllık evliyim eşim 40 bunalımına girdi. Psikiyatriye gitmek yerine iş arkadaşlarına danışıyor ve bu danışmalarında arkadaşı onu nedenini anlamadığım bir şekilde kullanıyor. Uzun lafın kısası bence hiç bir sorun yokken tek taraflı olarark bonmaya karar verdi. Bu duruma çok üzülüyorum çünkü inanılmaz şekilde onu çok sevdim. Ancak karşılığı bu oldu. Hiç aldatmadım, şu an çok kötüyüm, düzelir mi bilmiyorum. Bir adamın ineği varmış. İnek kafasını küpün içine sokmuş ki, içindeki suyu içsin diye. İnek, kafasını sokmuş sokmasına amma, çıkaramamış! Sahibi gitmiş bir komşusuna durumu anlatmış. “İneğin başı küpten çıkmıyor, ne yapacağım şimdi ben?” Komşusu da demiş ki, “İneğin kafasını kes!” Adam kafasını kesmiş. Fakat kafa hâlâ küpün içinde, “Şimdi ne yapacağım?” diye sormuş yine komşusuna. Komşusu da “Küpü kır!” demiş… Tabii olan ineğin kafasına olmuş.

  İşte rastgele biriyle aile hayatımızla ilgili bulduğu çözümler böyle olur. Danışacağınız kişinin hayat tecrübesi ve ilmi olması gerekir. Yani şu an ne olur bilimiyorum

 • 13 Yıllık evliyim eşim 40 yaş bunalımına girdi. Bunu kabul etmiyor ve Psikiyatriye gitmek yerine iş arkadaşlarına danışıyor ve bu danışmalarında arkadaşı onu nedenini anlamadığım bir şekilde kullanıyor. Uzun lafın kısası bence hiç bir sorun yokken tek taraflı olarark bonmaya karar verdi. Bu duruma çok üzülüyorum çünkü inanılmaz şekilde onu çok sevdim. Ancak karşılığı bu oldu. Hiç aldatmadım, şu an çok kötüyüm, düzelir mi bilmiyorum. Bir adamın ineği varmış. İnek kafasını küpün içine sokmuş ki, içindeki suyu içsin diye. İnek, kafasını sokmuş sokmasına amma, çıkaramamış! Sahibi gitmiş bir komşusuna durumu anlatmış. “İneğin başı küpten çıkmıyor, ne yapacağım şimdi ben?” Komşusu da demiş ki, “İneğin kafasını kes!” Adam kafasını kesmiş. Fakat kafa hâlâ küpün içinde, “Şimdi ne yapacağım?” diye sormuş yine komşusuna. Komşusu da “Küpü kır!” demiş… Tabii olan ineğin kafasına olmuş.

  İşte rastgele biriyle aile hayatımızla ilgili bulduğu çözümler böyle olur. Danışacağınız kişinin hayat tecrübesi ve ilmi olması gerekir. Yani şu an ne olur bilimiyorum

 • kaç yıkda boşanılr yeni bir ilişki varsa hemen boş
  anılımı

 • ben eşimden boşanmak istiyorum ama birtürlü başanamıyorum

 • merhaba ben eşimden ayrıldım .annem babam vefat etti.2 çocuğum var. abilerime bana maddi destek vermeleri için dava açabili
  rmiyim

 • 9 senedir evliyim eşim çalışmıyor 5 yaşında bir oğlumuz var eşim ailesine çok düşkün her hafta ailesine gider 3 gün orda 4 gün evde 9 senedir 1 gün bana işe giderken kahvaltı hazırlamaz,öğlen bi kap yemek getirmez sürekli ev bakmak,çocuk bakmak bana göre deilmiş der artık sabredemez oldum çocuk okula başladı düzelir dedim yine aynı:( boşanacam kesin kararım ama üstüme arsam var satıp parayı bir tanıdığın üstüne yapsam olurmu acaba bilgisi olan varsa sevinirim.

 • elif:

  3 senik evliyim ailesi sözünden eşimden nefret ediyorum eşim ailesinden yana anlıyacagınız ana kuzusu keske beni bosasa ondan kurtulsam

 • Merhaba.Ben Ingiltereden yaziyorum.Ingiliz olan esimle Ekim ayinda Turkiye’de evlendik.Evlendikten sonra esimin depresyon problemi oldugunu ve bu konuda tedavi gordugunu ogrendim.Kendisine ruhsal yetersizlik raporu verilmis ve 2016 yilina kadar odenek baglanmis.2016 yilinda tekrar doktorlar tarafindan muayene edilecek,durumuna gore yeni rapor duzenlenecek.

  Benim sorum;ruhsal durumu hakkinda bana evlenmeden once bilgi vermedigi icin ben bosanma davasi(Turkiye’de) acabilirmiyim.Evlenmeden once almis oldugum evim(Turkiye’de)ile ilgili hak iddia edebilir mi?Aramizda mal konusunda herhangi bir anlasma imzalamadik.Tesekkurler.

 • sayin sayfa yoneticisi size iyi gunler diliyorum basimdan gecen olaylari anlatmak istiyorum daha once evlendim ayrildim ve ikinci esim su anda evli bulundugun kisi evlenmeden once ben evlenmek istemedigimi aileme soyledim ailem cok usteledi ve babamin dili sarmasmaya basladi babam evlenmeden murvetini goreyim deyince zor durumda kaldim evlendikten sonra huzursuz oldugum icin antalyaya gittim aileme soyledim esimide gotureyim diye sevmesemde aileme bu beni antalyada satar demis ve ben senin babanin emekli maasi icin geldim demis cok tartisiyoruz 2 tane ev var ben eski evde kaliyorum esim ailemle kaliyor babam gile iyi davranip bana iyi davranmiyor 2 yildir cinsel beraberligimiz olmuyor kendisinden evlenmek istemedigimi belirttigim anda ailemin yaninda saitlerim var bu davayi nasil etkiler cocuklarin velayaetini alabilirmiyim 1 kizim bir oglum var dava ne kadar zamanla biter bilgilerinizi aktarirsaniz sevinirim 10 gune kadar bosanma davasi acacam ne kadar zamanda dava sonuclanir

 • sayın sayfa yoneticisi benim ricam sizden bilgi almak ben 21 senelik evliyim 8 sekiz yaşinda oğlum var ve ben boşanmak ısdıyorum eşimi ısdemıyorum bunca senedır sahıpsız oldumdn katlandım ama artık cekemıyorum anlaşmalı boşanmıyor boşanmak ısdemıyor ben bu evden cekip gitsem oğlumu alsam gittım yere boşanma davası acsam bunun bi suçu varmıdır malı mulku yok olsada ısdemıyorum zaen tek ısdegim oğlumu almak oda bana vermıyor ben çalışmadımdan cocumu bana vermez mahkeme dıyolar gelırın olmadından mahkeme sana vermez dedıler bazı kişiler ne kadar doğrudur bu bılmıyorum ve ben ne yapmam gerek beni bilgilendirisenız çok sevınırım en kısa zamanda cvplarınızı beklıyorum.

 • iyi günler biz 19 ağostos 2013de evlendik eşimle bazen ufak ufak kavgalar yapıyoduk snra dayanamayıp ben ailemin evine geldim ve şimdi eşim yalan yanlış mahalede kız değildi ondan bıraktım dıe bende şimdi namus davası açıcam ve neler yapmam gerekıyo bılgı verirseniz acıl sevinirim

Yorumlariniz Bizim Icin Degerlidir

займы онлайн займ на карту микрозайм онлайн займ получить займ быстрый онлайн займ микрокредит займы на карту займ кредит наличными потребительский кредит взять кредит заем онлайн займы займ онлайн